Als wij ons liefdevol richten op wat zich
vanuit het wezenlijke ontvouwt
Kan met geringe inspanning
een vliegwiel van beweging in gang brengen
die veelvoudig dient.

(naar Mirjam Broekhuizen)

Vitaliteit in organisaties

Een groot deel van onze levensenergie geven we aan ons werk. Vaak doen we dat in organisaties. Omdat we in ‘het samen’ van de organisatie iets kunnen ‘neerzetten’ wat alleen nooit lukt. Maar lukt het om een ‘echt samen’ te maken?

Organisaties zijn ‘veel’. Jouw organisatie is een systeem op zichzelf met een geschiedenis, van teams met patronen, van mensen met wensen en een wereld buiten. Veel organisaties hebben last van zichzelf. De systeemwereld zit achter het stuur en mensen voelen niet dat ze wezenlijk bijdragen. Of mensen spreken zich niet uit als het erom gaat waardoor de stuurkracht verdwijnt. Het zijn veelal symptomen, de zoektocht is: wat ligt eronder verscholen?

Ik help kijken en zoeken waar jouw team of organisatie staat. Wat er nodig is om het weer te laten stromen, vitaal te worden en vanuit de essentie te werken. Jou en jouw organisatie helpen om uit te vinden wat echt helpt. Zodat er een ‘krachtig samen’ ontstaat: jouw organisatie doet waar ze van is en waarde toevoegt. Daar hou ik van en bouw ik graag aan mee.

Mijn rol varieert van organisatie-ontwikkelaar, organisatiecoach en of teambegeleider.

Organisatie ontwikkelaar

Hoe doe je dat – in tijden van transitie – werken vanuit jouw essentie als mens, team en organisatie waarbij je werkelijk duurzaam waarde toevoegt? Hoe ontwikkel, bouw je een organisatie die van daaruit werkt? Mijn hele werkleven werk ik hieraan in de vorm van vele ontwikkeltrajecten.

De afgelopen jaren kreeg dit vorm bij de woningcorporatie Zayaz waar ik de rol van ontwikkelaar had om:

  • als leiding tot één-leiding te komen (bestuur, directie, managers); het laten ontstaan van bedding en draagvermogen
  • met elkaar een ontwikkel pad lopen en bestendig maken; om zo (persoonlijke)ontwikkeling onderdeel te maken van het bewustzijn van iedereen en de noodzaak van ontwikkeling te voelen om waarde te blijven toevoegen
  • persoonlijk leiderschap te laten leven; je eigen bedoeling kennen en weten hoe dit samenvloeit met de bedoeling van de organisatie, durven gaan staan waar jij van bent en je kwetsbaar durven opstellen.
Organisatiecoach

Bij organisatiecoaching help ik leiders kijken wat er speelt op de diepere laag in hun organisatie. Door het bewustzijnsniveau op de onder-laag te vergroten, kun je in de bovenlaag bestendig acteren.

We kijken naar de wortels van de organisatie. Haar geschiedenis met grote gebeurtenissen waar de persoonlijkheid van de organisatie een resultante van is. Die uit zich in de cultuur, de dominante (ondermijnende) patronen en dynamieken. Je krijgt zicht op de organisatie-kwetsuren, waardoor je herhalend gedrag kan voorkomen. Het ontstaan, de inspiratie en intentie van de organisatie zijn ook belangrijke wortels. Hoe kunnen die volop leven en hoe zijn die verbonden met de bedoeling in het heden.

Ook de bestuurder en de leiding zelf – met hun onderlaag, geschiedenis en drijfveren – doen mee. De thematiek van de organisatie weerspiegelt veelal ook de thematiek van zijn leiders. Met andere woorden: als je wezenlijk aan een organisatie werkt dan werk je aan jezelf. Persoonlijk leiderschapsontwikkeling en leidinggeven vloeien samen.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan over grote veranderingen/ gebeurtenissen die spelen of gespeeld hebben, zoals een reorganisatie met forse krimp, een plotseling overlijden van een leider.  Hoe zorg je dan dat goed afscheid wordt genomen van ‘de oude organisatie’ en van de mensen die vertrekken. Zodat de rouw genomen wordt, en de mensen die blijven ook ‘echt kunnen blijven’. Hoe pak je dit als leiding aan? Of als organisatie ontdek je dat je eigenlijk te weinig toevoegt omdat de systeemwereld regeert. Hoe maak je de beweging om te werken vanuit de bedoeling en eigenaarschap?

Teambegeleider

Vele soorten van teambegeleiding heb ik de afgelopen jaren gedaan. Terugkijkend zijn de thema’s:

  • Meereizen met een team om tot vormen van samen-sturing / zelfsturing te komen en alle vormen daartussen met als doel meer eigenaarschap.
  • Helpen om over hobbels heen te komen…
  • Helpen om zelf als team de diepte in te kunnen door het leren voeren van “het echte gesprek”; hoe leer je dat met elkaar zonder begeleider? Intervisie kan dan een hulpmiddel zijn.

Ik help altijd door een team te laten kijken naar de verschillende lagen:

– de laag van bedoeling – teamtaak/deeltaak – afspraken
– de laag van personen en hun onderlinge relaties
– de onderlaag met de fasen van groepsontwikkeling, (sporen nalatende) ontstaansgeschiedenis, reactiemechanismen, dynamieken etc.

We onderzoeken met elkaar waar haakjes en hobbels zitten en waarop gewerkt dient te worden om de gezamenlijk taak van het team (en de deeltaken) vol te kunnen nemen. Hoe kun je als team het eigenaarschap stimuleren en welke vormen van samen sturing zijn dienend aan het team en de teamtaak. Vaste prik is ook altijd “hoe voer je de echte gesprekken”; hoe maak je echt contact en verbinding met elkaar. Thema’s die ook vaak langskomen: soorten van besluitvorming, werk verdelen (collectieve verantwoordelijkheid/individueel), constructief omgaan met verschil en zelfevaluatie (leren en beoordelen).