Levend Organiseren Review

Een kloek boek, mooi vormgegeven, liefdevol geschreven, toegankelijk voor managers en adviseurs, werkers en facilitators, maatschappelijk relevant, breed toepasbaar.

Mei 2023, Dick van Ginkel, organisatieadviseur, lid van de redactie van Management & Consulting (M&C) en Holland Management Review (HMR)

Lees Meer

“Levende organisaties zijn gemeenschappen waar we ons onderdeel van voelen, die zich op hun beurt weer onderdeel voelen van een samenleving, met als gevolg dat het collectief zich verder ontwikkelt. Dat is wat er nodig is om de grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken”. Zie hier een van de drijfveren van Jeanette Koekkoek waarmee ze in haar werkpraktijk organisaties helpt vitaal, creatief en maatschappelijk relevant te zijn, en ook de reden om met die ervaring nu, na 15 jaar, haar gedachtengoed en ervaring door een boek voor een groot publiek te ontsluiten. 

Jeanette laat – gepokt en gemazeld als begeleider van organiseerprocessen – met veel herkenbare praktijkvoorbeelden en reflectievragen zien hoe aan het ideaal van de levende organisatie kan worden gewerkt en hoe leuk en uitdagend dat kan zijn. Het ontwikkelen van levende organisaties wordt behandeld aan de hand van drie principes: Levensdrang, Heelheid, en De dans van Samen & Alleen. Het is een boek om in een keer te lezen of juist in te bladeren en je intuïtief te laten leiden door voorbeelden, samenvattingen, tekeningen en vragen om mee aan de slag te gaan.

Levend organiseren is een boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de principes die organisaties levend maken en hoe dat te bereiken. Het boek staat stevig in de traditie van systeemdenken en Jeanette Koekkoek kent de klassieken op dat vlak en laat in de boekenlijst zien waar haar inspiratie vandaan komt en in welke bronnen meer informatie is te vinden.  Ze schrijft op een liefdevolle manier met een eigen woordenschat en aansprekende zelf getekende afbeeldingen; in een stijl die nooit opdringerig en altijd uitnodigend is.

Een kloek boek, mooi vormgegeven, liefdevol geschreven, toegankelijk voor managers en adviseur, werkers en facilitators, maatschappelijk relevant, breed toepasbaar. Je kunt al lezend met het boek zelf aan de slag, maar als je de kans krijgt om Jeanette Koekkoek te ontmoeten en haar het verhaal te laten vertellen, dan zou ik zeggen grijp je kans, want een ontmoeting met haar is een cadeau om niet af te slaan.

Mei 2023, Dick van Ginkel, organisatieadviseur, lid van de redactie van Management & Consulting (M&C) en Holland Management Review (HMR)

Het boek “Levend Organiseren” helpt om op een andere manier naar organisatieontwikkeling te kijken. Via de vier seizoenen. Met ontkiemen, groeien en bloeien, snoeien en een rustfase. Het helpt mij enorm om door deze ogen naar de organisatie te kijken.

Mei 2023, Marieke Kolsteeg, Voorzitter Raad van Bestuur bij HefWonen Rotterdam.

Lees Meer

Mensen zijn levende wezens. Onderdeel van de natuur. Met een natuurlijk bioritme. Een organisatie is een groep mensen, die samen werken aan een gezamenlijke bedoeling. Dus een organisatie is eigenlijk ook onderdeel van de natuur. Met een bioritme dus. 

Het boek “Levend Organiseren” helpt om op een andere manier naar organisatieontwikkeling te kijken. Via de vier seizoenen. Met ontkiemen, groeien en bloeien, snoeien en een rustfase. Het helpt mij enorm om door deze ogen naar de organisatie te kijken. En daarmee te zien wat het effect is van mijn gemoedstoestand op de organisatie. Maar ook om een mislukt project niet als een mislukking te zien, maar als een natuurlijk groeiproces, wat de fase van bloei niet gehaald heeft. Snoeien en opnieuw beginnen. Heel geruststellend.
En ook om te zorgen voor een goede voedingsbodem in een organisatie. Die vruchtbaar is en waarop een organisatie verder kan bouwen. 

Het boek is logisch opgebouwd, met hoofdstukken per thema. Heel herkenbaar zijn de praktijkvoorbeelden. En de tekeningen verbeelden de theorie op een mooie rustige en tegelijk levendige manier. Met heel veel plezier heb ik het boek van voor tot achter gelezen. En als ik nu een organisatievraagstuk heb, zoek ik het bijbehorende hoofdstuk erbij om even terug te halen “hoe het ook alweer zat”. 
Wil je écht werken aan een organisatie die leeft? Dan is dit boek een must-read!

Mei 2023, Marieke Kolsteeg, Voorzitter Raad van Bestuur bij HefWonen Rotterdam.

Het boek Levend organiseren van Jeanette Koekkoek voegt voor mijn werk en mij persoonlijk echt iets waardevols toe. Het zijn de tekeningen en de manier van kijken naar hoe we als mens, teams en organisatie ‘bewegen’, die me doen reflecteren, inzien en leren.

Mei 2023, Sandra van Zaal, adviseur en interim bestuurder Vannimwegen

Lees Meer

Het boek Levend organiseren van Jeanette Koekkoek voegt voor mijn werk en mij persoonlijk echt iets waardevols toe. Het zijn de tekeningen en de manier van kijken naar hoe we als mens, teams en organisatie ‘bewegen’, die me doen reflecteren, inzien en leren. Over hoe ik zelf voel, denk en doe. En over hoe ik met de teams waarmee ik werk in patronen geraak (en er weer uit). Altijd via de menselijke of natuurlijke insteek. 

Ik blader regelmatig in het boek van tekening naar tekening of lees een paar bladzijden. Dat inspireert me en komt bijna altijd in de dagen erna wel ergens van pas.

Mei 2023, Sandra van Zaal, adviseur en interim bestuurder Vannimwegen

Levend Organiseren heeft me ook professioneel geprikkeld, aangezet tot ontwikkeling. Want als er (over)levend organiseren is, dan is er wellicht ook ‘(over)levend sturen’. Zou het niet goed zijn als partijen die met elkaar de ontwikkeling van de samenleving beïnvloeden – daartoe beleid maken ofwel sturen – ten minste de drie principes van levend organiseren zouden volgen: levensdrang, heelheid en de Dans van samen en alleen?

Mei 2023, Paul Doevendans, Adviseur ‘(levend) maatschappelijk organiseren’

Lees Meer

Levend Organiseren zet me aan het denken.

Natuurlijk, zoals het boek bedoeld, over hoe (mensen in) organisaties functioneren en disfunctioneren. En hoe ze van overleven naar leven kunnen. Belangrijk en ontzettend fijn als die ontwikkeling vorm krijgt. Dat kan ik ook uit eigen ervaring zeggen. 

Maar mijn denken gaat geïnspireerd verder.

Zoals over hoe ik mijn leven inricht en leef. In deze uitgelokte zelfreflectie kom ik tot het inzicht dat ik misschien wel vaker met de ‘bedrijfsvoering van het leven’ dan met leven doende ben. Alles goed organiseren, mijlpalen plannen, financiën regelen, etc.; voorwaarden scheppen om te kunnen leven. Ook niet onbelangrijk, maar niet de essentie van leven die voortkomt uit mijn levensdrang. 

Wat te denken van onze jeugd. Ik zie jongeren worstelen met hun voortdurende kritische zelfreflectie op hun leven in deze ‘zelfverwerkelijkingssamenleving’. Wie ben ik, wat is mijn betekenis, wat staat me te doen? Het maakt hen ontevreden, ongelukkig, depressief. Ik gun ze minder zelfreflectie en een meer levende zelfverwerkelijking: niet vergeten het leven te leven.

Levend Organiseren heeft me ook professioneel geprikkeld, aangezet tot ontwikkeling. Want als er (over)levend organiseren is, dan is er wellicht ook ‘(over)levend sturen’. Zou het niet goed zijn als partijen die met elkaar de ontwikkeling van de samenleving beïnvloeden – daartoe beleid maken ofwel sturen – ten minste de drie principes van levend organiseren zouden volgen: levensdrang, heelheid en de Dans van samen en alleen? Dit ‘levend sturen’

  1. kent levensdrang, want ze gaat uit en staat ten dienste van de essentie/bedoeling van volkshuisvesting en (samen)leven
  2. gaat uit van ‘heelheid’ van innerlijke componenten van mens en organisatie, zoals van verstand en gevoel, van verbindende relaties tussen actoren en van de samenhang der dingen binnen een systeem
  3. nodigt partijen uit ‘samen en alleen te dansen’ om elk vanuit een eigen rol en bijdrage samen ‘te doen wat nodig is’
  4. krijgt vorm in een openhartige en waarachtige dialoog tussen betrokken partijen, die
  5. met vakmanschap gebruikmaken van een werkzaam en veerkrachtig instrumentarium.

Levend sturen draagt bij aan het vertrouwen van burgers en instituten in elkaar en daarmee aan een goed functionerende samenleving.

Levenskunst, pronte en contente mensen en levend sturen. Dit alles mede mogelijk gemaakt door ‘Levend Organiseren’ van Jeanette Koekkoek. 

Mei 2023, Paul Doevendans, Adviseur ‘(levend) maatschappelijk organiseren’

Het boek ‘levend organiseren’ is zo’n boek waarbij je direct weet en voelt: dit klopt helemaal! 
Jeanette heeft in tekst én beeld heel mooi de werking van leidende principes uit de natuur in relatie tot jezelf en organisaties op papier weten te krijgen.

Mei 2023, Marijke Hoogeland, Communicatieadviseur bij De Kernen.

Lees Meer

Het boek ‘levend organiseren’ is zo’n boek waarbij je direct weet en voelt: dit klopt helemaal! 
Jeanette heeft in tekst én beeld heel mooi de werking van leidende principes uit de natuur in relatie tot jezelf en organisaties op papier weten te krijgen. Je ervaart duidelijk de werking van deze principes. Door dit te lezen en ermee aan de slag te gaan, krijg je telkens meer bewustzijn over hoe zaken werken en kun je vervolgens anders kijken en handelen. Of weer een spiegel zijn voor een ander. Voor mij geldt in dit kader de Cruijfiaanse uitspraak: “Je ziet het pas als je het door hebt.” Dit is mijn persoonlijke opbrengst, en daarmee ook meteen die voor De Kernen. Ik blijf hierin graag lerend en ontwikkelend. Er is zoveel meer verdieping mogelijk. Een verrijking dus.”  

Mei 2023, Marijke Hoogeland, Communicatieadviseur bij De Kernen.

In alles is te proeven met hoeveel wijsheid en liefde dit boek tot stand is gekomen. Het is een waar meesterstuk. Het boek doet een direct beroep op de eigenheid en levendigheid van de lezer. Het boek ‘levend organiseren’ is dan ook meer dan het zoveelste boek over organisaties. Alleen al door de wijsheid, tradities en het gebruik van de natuur, het ritme van de seizoenen.

Juni 2023, Louise Vinke, systemisch begeleider van mens en organisaties

Lees Meer
De allereerste ontmoeting met Jeanette in 2008 weet ik nog goed. Het was bij de start van een nieuwe opleiding ‘professionele begeleiding van organisaties’ bij Phoenix. Sindsdien is ‘Levend organiseren’ in al zijn toonaarden een soort rode draad in onze ontmoetingen. Ik was getuige van zowel het verlangen, het stug blijven doorwerken als de uiteindelijke geboorte van het boek in september 2022. Wat ik toen nog niet wist is hoe dit boek en haar principes niet alleen op professioneel vlak, maar ook op persoonlijk vlak voor mij een belangrijke inspiratiebron en aanmoediging zouden zijn.
Toen ik in december 2022 een slechte diagnose kreeg, zijn de 3 principes: levensdrang, heelheid en de dans van samen & alleen nog meer gaan leven voor mij. Ik wist al langere tijd de vertaalslag van deze principes te maken naar organisaties en teams. Alleen door zelf letterlijk ‘tot op het bot’ te ervaren het belang van delen (samen) en het focussen op het potentieel, het gezonde en levendige deel (levensdrang en heelheid) heeft het boek voor mij persoonlijk een belangrijke meerwaarde gekregen.
Door mijn persoonlijke ervaringen is het boek voor mij nog meer gaan leven en krijg ik vaak terug, dat de wijze waarop ik over het boek vertel zeer aanstekelijk werkt. In alles: de opbouw, de voorbeelden, de illustraties en de vormgeving, is te proeven met hoeveel wijsheid en liefde dit boek tot stand is gekomen. Het is een waar meesterstuk. Het boek doet een direct beroep op de eigenheid en levendigheid van de lezer. Het boek ‘levend organiseren’ is dan ook meer dan het zoveelste boek over organisaties. Alleen al door de wijsheid, tradities en het gebruik van de natuur, het ritme van de seizoenen. 

Vlak na de uitgave van het boek heb ik een A4-tje gemaakt met een aantal afbeeldingen en highlights uit het boek. Dit pak ik er regelmatig bij tijdens individuele coaching, mijn leiderschapsprogramma en/of teamcoaching. Er is veelal direct herkenning bij de ander. Het wakkert het vuur aan en is een mooie uitnodiging voor ieder, die wil helpen bouwen aan levende organisaties. Het zou mooi zijn als ieder vanuit zijn eigen rol kan bijdragen aan het nieuwe verhaal over ‘organisatie-zijn’. Ik juich dit van harte toe als (systemisch) begeleider/coach van mens & organisaties.

Juni 2023, Louise Vinke, systemisch begeleider van mens en organisaties

Jeanette Koekkoek heeft een prachtig boek geschreven: Levend organiseren. Ze brengt daarin de lagen van het individu en de organisatie bij elkaar. Zo wordt heel helder hoe de kwetsures van individuen een effect hebben op de organisatie en andersom. Met telkens de nadruk op de heling, van de mensen en de organisatie. Diepgang en hoop, samen in 1 boek!


Juni 2023, Els Pronk,  
Auteur Talentgedreven Onderwijs bij Blij met mij! Academie
Lees Meer

Jeanette Koekkoek heeft een prachtig boek geschreven: Levend organiseren. Ze brengt daarin de lagen van het individu en de organisatie bij elkaar. Zo wordt heel helder hoe de kwetsures van individuen een effect hebben op de organisatie en andersom. Met telkens de nadruk op de heling, van de mensen en de organisatie. Diepgang en hoop, samen in 1 boek!
De prachtige illustraties gaan hand in hand met de tekst.
Dit boek helpt mij mijzelf persoonlijk beter te begrijpen, wat ik ervaar in de wereld en hoe ik daar mee om kan gaan. De voorbeelden zijn zo herkenbaar, en helpend! “Dan maar hakkelend en al vinden mensen me raar. Als ik niet meer inbreng, ga ik ‘uit’, en dat wil ik niet”
Precies! Dat!

Juni 2023, Els Pronk,  Auteur Talentgedreven Onderwijs bij Blij met mij! Academie

Het boek Levend Organiseren ademt een nieuw bewustzijn dat nodig is om antwoorden te vinden op (organisatie)vraagstukken van deze tijd. Jeanette heeft hiermee een belangrijk zaadje geplant om bij te dragen aan het creëren van ecosystemen waarin creatieve levenskracht tot bloei kan komen en het volle potentieel van mensen benut kan worden ten dienste van onze aarde. Dit boek is een must read voor iedereen die de aarde en al zijn gasten levend wil houden.

Juni 2023, Hannah Cuppen, therapeut en auteur Liefdesbang