Als je dieper wortelt
Kun je verder reiken

(Jaap Voigt)

Inspiratie in groepen

Druk zijn, altijd aan staan en ‘er druk op zetten’ lijkt de maat. Maar diep van binnen weet iedereen dat dit uiteindelijk leidt tot uitholling. In gestreste, gespannen toestand staan we in de overleefstand en hebben we geen toegang tot onze creatieve en energie-gevende vermogens. Ontspanning, rust en verdieping heb jij en ook jouw organisatie nodig om vitaal en geïnspireerd te zijn. Voor werkelijke vernieuwing en ontwikkeling is rust, ruimte en verdieping nodig. Ik help graag in het vinden van een natuurlijk ritme van activiteit, rust en verdieping. Ik help ontdekken wat “bronnen” – manieren van tot rust komen en je geïnspireerd voelen – voor jou of de groep inhoudt. De opbrengst is dat jij en jouw collega’s ruimte en inspiratie voelen om initiatieven te nemen, je waardevol voelen en er ‘flow’ ontstaat.

Sinds 2004 maak ik met groepen en organisaties inspirerende “verdiepingsreizen”. Onderstaand de recente trajecten of leergangen van afgelopen 5 jaar:

Persoonlijk Leiderschap in organisaties

We leven in een “tijdperk van verandering” wat als kenmerk heeft dat alles om ons heen beweegt, verandert en transformeert. Dat wat niet veranderd is jouw essentie; hoe leer je dit te ontdekken en als houvast en kompas te laten zijn in de transformerende wereld om je heen. Want alleen dan kun je anticiperen, maatwerk leveren en betrouwbaar zijn naar ‘buiten’. Werken vanuit je essentie -persoonlijk leiderschap – is noodzaak in deze tijd. In verschillende organisaties en in verschillende vormen heb ik afgelopen tien jaar verdiepingstrajecten Persoonlijk Leiderschapgegeven. Elke situatie en organisatie vraagt zijn maatwerk, die ik graag lever. Wel bevatten de trajecten altijd drie basis-ingrediënten: “wie ben ik en waar kom ik vandaan”, “wat wil ik, waar ligt mijn verlangen” en “hoe breng ik dit in in mijn werk en leven en maak ik stappen”. Daarnaast hanteer ik altijd het uitgangspunt dat mensen vanuit vrije wil meedoen: vanuit hun ontwikkelbehoefte en leerwens.

De afgelopen twee en half jaar heb ik bij een woningcorporatie een leergang Persoonlijk Leiderschap gegeven. Ondertussen heeft zo’n 70 % van de organisatie op vrijwillige basis deelgenomen aan de leergang. De leiding zette dit in als instrument om medewerkers stevigheid te geven om ‘maatwerk van binnenuit’ vanuit de bedoeling te kunnen leveren.

Management Development “Eén-leiding zijn en leiding geven in tijden van zelfsturing”

Stilstaan en verdiepen bij wat leidinggeven aan een organisatie behelst is de gelaagdheid ervan leren zien en de onderlinge afhankelijkheid. De uitdagende taak van leiding is er een congruent geheel van te maken. Een eerste wezenlijk stap is samen één-leiding worden wat dan kan doorgroeien naar een organisatie werkend als één geheel.

Om te komen tot één leiding gaan we aan de slag met de verschillende lagen:

  • Jijzelf- wat breng jij mee?: Hoe geef jij leiding aan jezelf en wie zit er dan achter het stuur? Hoe heb jij ooit leiding ontvangen, hoe geef en ontvang je het nu? En vanuit welke drijfveren en bedoeling geef jij leiding en inspireer jij? Weet jij als leider dit steeds vorm te geven in je dagelijks werken? En hoe werk je autonomie-versterkend en werk je aan gespreid leiderschap?
  • De organisatie die  je leidt: hoe geef je met elkaar echt richting, hoe maak je een gezamenlijke intentie / bedoeling en hoe maak je kader waarbinnen de bezieling en bedoeling tot wasdom komt? Om hierin congruent te zijn is weet hebben van ‘waar je vandaan komt: de geschiedenis, de kwetsuren van de organisatie’ van groot belang om zo ook de dynamieken van het organisatiesysteem te begrijpen. Anderzijds is goed afgestemd zijn op wat er speelt en hierop inspelen nodig. Hoe werk je als team van leiders hier samen aan?
  • Team-niveau: hoe begeleid jij teams in het licht van bovenstaande. En hoe begeleid je teams naar vak -en taakvolwassenheid en naar eigenaarschap? En welke ondersteunende manieren van werken en systemen heb je dan nodig?

Afgelopen jaren heb ik hierop met leiders in verschillende organisatie mee gewerkt. De accenten verschillen, de kunst van het tot ‘een congruent geheel’ brengen en werken aan één-leiding is de rode draad.

Begeleiden van groepsprocessen “Wie ben ik als begeleider en hoe dien ik de groep”

Deze leergang geeft een verdieping aan hoe jij als begeleider, teamcoach en of leidinggevende, teams begeleid. Het geeft je meer scherpte over de rol en de soort opdrachten die bij jou passen. Daarnaast krijg je theorie met concrete modellen en handvatten om in je werk toe te passen.

De kern van deze zesdaagse leergang gaat over wie jij bent als begeleider en hoe jij vanuit jouw eigenheid die rol dienend kunt invullen. Je krijgt zicht op wat breng jij meebrengt als persoon in de rol van begeleider én hoe jij van toevoegende waarde bent naar de groep waarmee je werkt. Tijdens en na afloop van de leergang doen we intervisie om het geleerde te verbinden met de praktijk.

Deze leergang heb ik ontwikkeld voor een team dat een interne begeleidende rol had. Daarna heb ik leergang (delen) gebruikt voor groepen van managers en teamcoaches.

Verbinden met je eigen bron “Wakker in de Liefde”

Een inspiratie traject waarin je met nieuwe ogen naar liefde gaat kijken. Want de fraaiste bijzaak van het leven, blijkt in werkelijkheid een hoofdzaak. Uit ervaring weet je vast maar al te goed, dat als de liefde ontbreekt, de kleur en het plezier verdwijnt. Dit geldt voor thuis en op het werk. Je gaat een ontdekkingstocht maken over liefde in zijn vele facetten. Hoe word ik liefdevol en leid ik een liefdevol bestaan? Hoe verhoudt zich dat tot mijn partner en andere relaties? Hoe heeft liefde plek in mijn werk en hoe uit het zich.

Je krijgt zicht op jouw verlangen om een vervuld leven te leiden. Je zult nieuwe eigen vormen ontdekken om de liefde vorm te geven in je relaties zowel thuis als op het werk. Deze vijfdaagse verdieping doen we in mijn praktijkruimte met kleine groepen van 4 tot 5 personen. Deelnemers zijn bekend met innerlijke transformatieprocessen; we werken met yoga- en ademhalingsoefeningen, vormen van meditatie en opstellingswerk.